top of page
IMG_2632_edited.jpg

AREALPLANLEGGING

Jeg kan tilby følgende tjenester:

  • Prosess med reguleringsplaner, fra planinitiativ og mulighetsskisser til vedtatt plan i kommunen. 

  • Søknad om dispensasjoner.

  • Reguleringsplaner for hytteområder, boligområder, veger, mv.

Se min CV for gjennomførte prosjekter.

Arealplanlegging: Services
bottom of page