top of page
Skianlegg.png

LØYPEPLANLEGGING

Jeg kan tilby følgende tjenester:

  • Planlegging av turløyper i hytte- og boligområder. Løyper som kan benyttes som turveger om sommeren.

  • Planlegging av trenings- og konkurranseløyper. Etter FIS sine normer.

  • Rådgivertjenester nye løyper og forbedring av eksisterende løyper. Forfatter av gjeldende veileder for skianlegg: "Planlegging og bygging av anlegg for langrenn og skiskyting".

Se min CV for gjennomførte prosjekter.

Skiløypeplanlegging: Services
bottom of page